Izabela Krawczyńska
mediacje, warsztaty umiejętności miękkich i kompetencji społecznych, pomoc psychologiczno - pedagogiczna, granty

Pozyskiwanie funduszy

Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy unijnych, zwłaszcza w ramach:
  • Programy Regionalne
  • Program Erasmus+


  • pozostałe programy rządowe i inne do uzgodnienia (PO FIO, ASOS itp.)

Zasady współpracy:

W ramach projektów miękkich nie wymagany wkład własny. Koszt napisania wniosku ok. 1000 zł. Możliwa współpraca bez ponoszenia tego kosztu, jeśli w momencie pozyskania funduszy nastąpi zatrudnienie mojej osoby jako koordynatora projektu. W przypadku projektów twardych koszt zależny od kwoty dofinansowania.


Mile widziane partnerstwo w ramach III sektora, zwłaszcza w tematyce działań w obszarze przedziwdziałania wykluczeniu społecznemu. 


W celu uzyskania dodatkowych informacji, w razie wątpliwości proszę o kontakt.


Dodatkowe informacje na temat funduszy europejskich na oficjalnej stronie.


Wykorzystano logotyp UE jedynie dla celów informacyjnych n/t funduszy europejskich. Osoba pozyskująca fundusze i reklamująca swoje usługi na niniejszej stronie nie jest w żaden sposób przedstawicielem instytucji reprezentujących fundusze europejskie. 


Kreator strony - przetestuj