Izabela Krawczyńska
mediacje, warsztaty umiejętności miękkich i kompetencji społecznych, pomoc psychologiczno - pedagogiczna, granty

O mnie

Psychopedagog. Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (2010, wyższe magisterskie). Absolwentka Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi (2008, licencjat). Stypendystka Pädagogische Hochschule Oberösterreich w Linz, Austria. Pracuję w oświacie i w sektorze pozarządowym. 
Zajmuję się pomocą psychologiczno - pedagogiczną w obszarze działań szkoły. Jestem Prezesem Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Łódź Ratunkowa. Posiadam kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz współpracy z rodziną. Cenię sobie aktywne metody pracy.

Mediator. Absolwentka Szkoły Mediacji Krajowego Centrum Mediacji (2009). Wpisana na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. Prowadzę mediacje rodzinne, cywilne, gospodarcze, z zakresu prawa pracy. Bliższe informacje w zakładce mediacje.

Trener. Kurs trenerski w Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości Instututu Postępowania Twórczego (2009). Doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Prowadzę treningi grupowe w tematyce opisanej w zakładce
warsztaty.

Specjalista ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych (od 2010). Posiadam kwalifikacje zdobyte w Biurze Obsługi Inicjatyw Europejskich w Łodzi Sp. z o.o. w Łodzi, oraz Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Nowym Sączu. Technik Ekonomista, absolwentka Liceum Ekonomicznego w Łodzi. Więcej informacji w zakładce
fundusze unijne.    

Kierownik Wypoczynku. W 2016 r. ukończyłam kurs uprawniający do wykonywania obowiązków kierownika kolonii i zimowisk. Posiadam wymagane w ustawie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą (kilkuletnie zatrudnienie na stanowisku nauczyciela jako pedagog szkolny) i kompetencje do podjęcia tej działalności. 

Jestem osobą, która łączy kilkuletnie doświadczenie zawodowe w opisywanych obszarach. Pracowałam również w branży odzieżowej i pocztowo-kurierskiej. Byłam pracownikiem biurowym, jak i osobą zarządzającą zespołem. Wszystko to składa się na to czym zajmuję się obecnie. Brałam i biorę nadal udział w licznych projektach, szkoleniach. Sama też zajmuję się tworzeniem nowych. Działam w międzynarodowych programach edukacji pozaformalnej, a wkrótce planuję rozwinąć tę aktywność na programy międzynarodowe edukacji formalnej. I wciąż odnajduję w tym co robię zadowolenie.

Zachęcam do
bezpłatnych konsultacji w zakresie posiadanych pytań.

Kreator strony - przetestuj