Izabela Krawczyńska
mediacje, warsztaty umiejętności miękkich i kompetencji społecznych, pomoc psychologiczno - pedagogiczna, granty

Treningi umiejętności miękkich i kompetencji społecznych

Posiadam doświadcznie jako trener grupowy ponad 340 h, w tym w projektach realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL), Programu Młodzież w działaniu, oraz w sektorze biznesu.

Propozycje szkoleń dotyczą rozwijania umiejętności miękkich i kompetencji społecznych. W szczególności:

 

 • Szkoła dla rodziców i wychowawców
 • asertywność
 • kompetencje twórcze
 • radzenie sobie ze stresem
 • komunikacja interpersonalna
 • autoprezentacja, wystąpienia publiczne
 • motywacja i cele
 • konflikt, rozwiązywanie konfliktów
 • uczucia, emocje, agresja, przemoc, zastępowanie agresji
 • tolerancja, antydyskryminacja, gender
 • ewaluacja

Są to tematy, które mogą być rozwijane i uzupełniane w różnym kierunku. Możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim. Ceny zależne od tematyki, ilości osób w grupie, czasu pracy jaki należy włożyć w przygotowanie i ilości godzin szkolenia. W tym również długości procesu badania potrzeb i ewalucji. Szkolenia przygotowywane dla potrzeb klienta i jego grupy. W celu określenia tematyki i wstępnych cen zapraszam do bezpłatnych konsultacji. Kontakt


Kreator strony - przetestuj